Sản phẩm vỏ bình gas thương hiệu Tín Nghĩa và Aladin được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật. Qui trình sản xuất áp dụng theo hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO